ZWROTY I REKLAMACJE

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (co do wszystkich bądź tylko niektórych Produktów objętych taką umową) zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie, na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 2. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolny sposób, jednakże rekomenduje się złożenie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie (na adres: Kids Style, ul. Nastrojowa 44 m. 3, 91-496 Łódź) lub drogą elektroniczną (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (w tym przesłania formularza o odstąpieniu drogą elektroniczną) Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 5. W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący powinien odesłać zwracane Produkty na adres: Kids Style, ul. Nastrojowa 44 lok. 3, 91-496 Łódź. Kupujący ponosi koszt odesłania Produktów do Sprzedawcy.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 7. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedający poświadczy Kupującemu zwrot Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 8. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia, Sprzedający zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny, Kosztów Dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep, to sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

REKLAMACJA

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego Produktu z Umową Sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć konsumentowi produkt bez wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady konsument ma prawo żądać od sklepu:
  • naprawy produktu
  • wymiany produktu na nowy
  • obniżenia ceny
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna
 4. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 5. Sklep nie odpowiada za wady fizyczne produktu, gdy konsument był poinformowany o istniejącej wadzie przed dokonaniem zakupu.
 6. Konsument może zgłosić reklamację poprzez odesłanie wadliwego produktu wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres: Kids Style, ul. Nastrojowa 44 lok. 3, 91-496 Łódź.
 7. Wraz z reklamacją, wynikającą z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, należy nadesłać paragon albo fakturę VAT lub w inny sposób wykazać zakup towaru w Sklepie.
 8. Zalecane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało:
  • imię i nazwisko kupującego,
  • datę sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego,
  • datę ,nabycia, jego rodzaj, cenę,
  • datę wystąpienia wady,
  • przyczynę reklamacji,
  • żądanie reklamującego (np.: naprawienia wady, wymiany towaru, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy),
  • numer konta w przypadku żądania zwrotu pieniędzy,
  • podpis kupującego.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z Produktem, a Kupujący zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający - zgodnie z żądaniem Kupującego - naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy, obniży Cenę lub zwróci Kupującemu – na skutek odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży – pełną Cenę wraz z Kosztami Dostawy oraz koszty odesłania Produktu przez Kupującego. Zwrot kosztów odesłania Produktu nastąpi na podstawie kopii (skanu) dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych przez Kupującego kosztów zwrotu Produktu.
 3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.
 4. Sprzedający niniejszym podaje do wiadomości Użytkowników, iż w wyniku prania możliwe jest kurczenie sprzedawanych Produktów o nie więcej niż 4%. Takie kurczenie Produktu nie może stanowić podstawy reklamacji.
 5. Sprzedający niniejszym podaje do wiadomości Użytkowników, iż każda dzianina z dodatkiem bawełny może w wyniku użytkowania ulec tak zwanemu pilingowaniu. W szczególności proces ten może być szczególnie widoczny na dzianinach tak zwanych drapanych, które z jednej strony są ocieplane. Proces technologiczny drapania uszkadza włókna bawełny co może, ale nie musi skutkować pilingowaniem. Proces ten nie jest jednakże wadą produktu a jedynie naturalną właściwością tego typu dzianiny i nie może stanowić podstawy reklamacji.

Pliki do pobrania

Formularz zwrotu towaru
Formularz reklamacyjny