POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Kids Style ceni prywatność Klientów i Partnerów naszego sklepu internetowego i działa zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi związanymi z ochroną danych osobowych.

Oświadczamy również, że nie przekazujemy, nie użyczamy i nie sprzedajemy danych osobowych innym podmiotom bez zgody Klienta, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie wymagało tego obowiązujące prawo.

Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej traktowane są przez naszą firmę jako dane poufne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Kids Style Agnieszka Dąbrowska-Gohari, z siedzibą w Łodzi.
  2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Kupującego w trakcie procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, wysyłki zamówionych Produktów, realizacji obowiązków wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych.
  3. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail.
  4. Dane osobowe klienta są starannie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
  5. Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania oraz wniesienia żądania ich usunięcia w całości lub w części.
  6. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim, za wyłączeniem podmiotów współpracujących ze sklepem w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży np.: dostawcom przesyłek, operatorom płatności elektronicznych.