REGULAMIN SKLEPU

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.kidsstyle.pl jest firma Kids Style Agnieszka Dąbrowska-Gohari, ul. Nastrojowa 44 lok. 3, 91-496 Łódź, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez CEIDG. NIP: 7261751737, REGON: 368205932 Tel. 726 604 277, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.2 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.kidsstyle.pl

1.3 Sklep kidsstyle.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży dziecięcej za pośrednictwem sieci Internetu na terenie Polski oraz poza jej granicami.

1.4 Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe.

1.5 Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie jest akceptacja przez kupującego wszystkich postanowień regulaminu.

1.6 Definicje:

a.    Cena – oznacza całkowitą cenę Produktu brutto – tj. zawierającą należny podatek VAT, podaną przez Sprzedającego na stronie www.kidsstyle.pl
b.    Koszty Dostawy – oznaczają koszty przesłania Kupującemu Produktu zgodnie z wybranym sposobem dostawy, które to koszty są wyszczególnione w formularzu Zamówienia
c.    Kupujący / Klient – Użytkownik sklepu podejmujący działania w celu nabycia produktów oferowanych przez sklep internetowy kidsstyle.pl
d.    Produkt / Rzecz / Towar – ruchoma rzecz dostępna w sklepie będąca przedmiotem sprzedaży.
e.    Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem www.kidsstyle.pl , w ramach której sprzedający prowadzi sklep internetowy a użytkownicy mogą dokonywać zakupów produktów.
f.    Sprzedawca / Sprzedający – oznacza firmę Kids Style Agnieszka Dąbrowska-Gohari z siedzibą w Łodzi, ul. Nastrojowa 44 lok. 3, NIP: 7261751737, REGON: 368205932
g.    Użytkownik – oznacza osobę odwiedzającą stronę internetową www.kidsstyle.pl , w tym kupującego

§2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO – SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJI

2.1 Do sprawnego korzystania ze sklepu internetowego kidsstyle.pl oraz składania zamówień na stronie sklepu niezbędne jest urządzenie z podłączonym dostępem do sieci Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

2.2 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.3 Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, każdego dnia tygodnia z wyłączeniem przerw technicznych oraz realizuje je we wszystkie dni robocze.

2.4 Użytkownik w celu złożenia zamówienia może dokonać rejestracji konta za pośrednictwem strony internetowej sklepu oraz wypełnić prawidłowo formularz zamówienia

2.5 Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych, prawidłowych i zgodnych z prawdą danych osobowych.

2.6 Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy podane dane są niedokładne, a próba kontaktu z kupującym jest niemożliwa.

2.7 Kupujący składający zamówienie w sklepie powinien wskazać na produkt, którym jest zainteresowany poprzez dodanie go do koszyka, wybrać formę zapłaty oraz sposób dostawy produktu, następnie zatwierdzić zamówienie przyciskiem wyrażającym wolę i chęć zawarcia umowy: „złóż zamówienie” albo „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.8 W wyniku złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie której sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności produktu oraz do dostarczenia go kupującemu, a kupujący zobowiązuje się do zapłaty sprzedającemu ceny oraz kosztów dostawy oraz do odebrania produktu.

2.9 Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma na podany adres e-mail automatyczny komunikat informujący o złożeniu zamówienia. W jego treści umieszczone są wszystkie informacje podane w zamówieniu w tym m.in.: lista zamówionych produktów, kolor, rozmiar i długość rękawa.

2.10 Kupujący zostanie poinformowany drogą emailową o uznaniu rachunku bankowego przez sprzedającego (w przypadku przedpłaty na konto) a następnie o przekazaniu zamówienia przewoźnikowi celem dostarczenia zamówionych produktów kupującemu.

2.11 Do chwili otrzymania drogą email informacji o wysłaniu produktów kupujący może wprowadzić w zamówieniu ewentualne zmiany dotyczące: rodzaju, wielkości lub ilości zamówionych produktów. W tym celu konieczne jest wysłanie wiadomości email pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt telefoniczny ze sklepem pod nr telefonu +48 726 604 277. Po dokonaniu zmiany zamówienia klient otrzyma drogą email informację potwierdzającą dokonanie zmiany zamówienia.

2.12 W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sprzedający niezwłocznie poinformuje kupującego o zaistniałej sytuacji.

2.13 W przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia, sprzedający złoży kupującemu nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez kupującego oświadczenie w formie elektronicznej o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz niezwłocznie zwróci kupującemu całość zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy, na rachunek bankowy z którego  nastąpiła wpłata.

2.14 W przypadku czasowej niemożności realizacji zamówienia, sprzedający poinformuje kupującego o przewidywanej nowej dacie realizacji zamówienia. Jeżeli nowa data realizacji zamówienia nie będzie satysfakcjonująca dla kupującego, może on w terminie 7 dni skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. W takiej sytuacji sprzedający niezwłocznie zwróci kupującemu całość zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata.

2.15 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

§3  WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz podane są w polskich złotych.

3.2 Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a.    Przelew bankowy na rachunek sklepu: ING Bank Śląski S.A. 38 1020 3352 0000 1802 0237 1144
b.    Za pośrednictwem systemu płatniczego Dotpay – zasady korzystania z serwisu Dotpay dostępne są na stronie www.dotpay.pl  
c.    Płatność przy odbiorze produktu – płatność za pobraniem pod warunkiem, że Klient dokonał co najmniej 3 pozytywnie zakończonych transakcji.

3.3 Cena podana przy poszczególnym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki produktu.

3.4 Cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia zamówienia przez kupującego jest wiążąca.

3.5 Koszt dostawy pokrywa kupujący. Koszty Dostawy są podane w formularzu wypełnianym przez Kupującego celem złożenia zamówienia i są przez niego akceptowane w momencie złożenia zamówienia.

3.6 W przypadku gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek sklepu w terminie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zamówienie zostanie anulowane a umowa sprzedaży ulegnie rozwiązaniu.

3.7 Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

3.8 Zmiany w ofercie sklepu nie dotyczą klientów, którzy złożyli zamówienie przed wprowadzeniem zmian w warunkach sprzedaży, chyba że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu, kupujący zostanie powiadomiony poprzez pocztę elektroniczną na wskazany przy zamówieniu adres email.

§4  WARUNKI DOSTAWY

4.1 Sklep dostarcza towary na terenie Polski i poza jej granicami na wskazany adres przez kupującego.

4.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się w kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym, listem poleconym priorytetowym oraz paczką pocztową 24 h.

4.3 Dostawa zamówionych towarów za granicę jest rozpatrywana i wyceniana indywidualnie na podstawie dostępnych możliwości transportowych.

4.4 Zamówienia są realizowane raz dziennie – w godzinach rannych. Zakup i zaksięgowanie wpłaty do godziny 18:00 warunkuje wysłanie towaru w dniu następnym.

4.5 Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 5 dni roboczych ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

4.6 Nie wystawiamy paragonów. Do każdej przesyłki może być dołączona faktura VAT, jednakże warunkiem jej otrzymania jest podanie w formularzu zamówienia wszystkich niezbędnych do jej wystawienia danych oraz wpisanie w polu „uwagi” informacji: „Faktura VAT”.

4.7 Czas dostawy uzależniony jest od wybranej opcji dostawy.

4.8 Zastrzegamy iż, nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie paczki przez Pocztę Polską.

§5  WYMIANA PRODUKTU

5.1 Istnieje możliwość wymiany niewłaściwie dobranego rozmiaru produktu na inny.

5.2 O chęci dokonania wymiany produktu należy poinformować sprzedającego emailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo telefonicznie oraz odesłać produkt na swój koszt.

5.3 Produkt w innym rozmiarze zostanie wysłany na poprzednio wskazany adres kupującego, na jego koszt.

5.4 Produkt będzie podlegał wymianie, jednak tylko wtedy, gdy nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony oraz posiada metki i opakowanie

§6   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

6.1 Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (co do wszystkich bądź tylko niektórych Produktów objętych taką umową) zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie, na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

6.2 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolny sposób, jednakże rekomenduje się złożenie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie (na adres: Kids Style, ul. Nastrojowa 44 m. 3, 91-496 Łódź) lub drogą elektroniczną (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

6.3 Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.4 W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (w tym przesłania formularza o odstąpieniu drogą elektroniczną) Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

6.5 W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący powinien odesłać zwracane Produkty na adres: Kids Style, ul. Nastrojowa 44 lok. 3, 91-496 Łódź. Kupujący ponosi koszt odesłania Produktów do Sprzedawcy.

6.6 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.7 W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedający poświadczy Kupującemu zwrot Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

6.8 W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia, Sprzedający zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny, Kosztów Dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

6.9 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.10 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep, to sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§7  REKLAMACJA

7.1 Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego Produktu z Umową Sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

7.2 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć konsumentowi produkt bez wad.

7.3 W przypadku wystąpienia wady konsument ma prawo żądać od sklepu:
a. naprawy produktu
b. wymiany produktu na nowy
c. obniżenia ceny
d. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna

7.4 Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

7.5 Sklep nie odpowiada za wady fizyczne produktu, gdy konsument był poinformowany o istniejącej wadzie przed dokonaniem zakupu.

7.6 Konsument może zgłosić reklamację poprzez odesłanie wadliwego produktu wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres: Kids Style, ul. Nastrojowa 44 lok. 3, 91-496 Łódź.

7.7 Wraz z reklamacją, wynikającą z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, należy nadesłać paragon albo fakturę VAT lub w inny sposób wykazać zakup towaru w Sklepie.

7.8 Zalecane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało:
- imię i nazwisko kupującego,
- datę sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego,
- datę ,nabycia, jego rodzaj, cenę,
- datę wystąpienia wady,
- przyczynę reklamacji,
- żądanie reklamującego (np.: naprawienia wady, wymiany towaru, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy),
- numer konta w przypadku żądania zwrotu pieniędzy,
- podpis kupującego.

7.9 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z Produktem, a Kupujący zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.

7.10 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający - zgodnie z żądaniem Kupującego - naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy, obniży Cenę lub zwróci Kupującemu – na skutek odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży – pełną Cenę wraz z Kosztami Dostawy oraz koszty odesłania Produktu przez Kupującego. Zwrot kosztów odesłania Produktu nastąpi na podstawie kopii (skanu) dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych przez Kupującego kosztów zwrotu Produktu.

7.11 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.

7.12 Sprzedający niniejszym podaje do wiadomości Użytkowników, iż w wyniku prania możliwe jest kurczenie sprzedawanych Produktów o nie więcej niż 4%. Takie kurczenie Produktu nie może stanowić podstawy reklamacji.

7.13 Sprzedający niniejszym podaje do wiadomości Użytkowników, iż każda dzianina z dodatkiem bawełny może w wyniku użytkowania ulec tak zwanemu pilingowaniu. W szczególności proces ten może być szczególnie widoczny na dzianinach tak zwanych drapanych, które z jednej strony są ocieplane. Proces technologiczny drapania uszkadza włókna bawełny co może, ale nie musi skutkować pilingowaniem. Proces ten nie jest jednakże wadą produktu a jedynie naturalną właściwością tego typu dzianiny i nie może stanowić podstawy reklamacji.

§8 REJESTRACJA

8.1 Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Użytkownik może dokonać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie www.kidsstyle.pl , zaakceptowaniu brzmienia Regulaminu, kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę dokonania rejestracji. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację. 

8.2 Celem dokonania rejestracji konieczne jest ustalenie hasła dostępu do Profilu. Hasło powinno zostać podane w formularzu rejestracji. Dostęp do danych wskazanych w Profilu będzie miał jedynie Sprzedający, Użytkownik oraz osoby, którym Użytkownik udostępnił swoje hasło.

8.3 Rejestracja ma w szczególności na celu ułatwienie dokonywania kupna Produktów, poprzez wyeliminowanie konieczności podawania danych adresowych przy dokonywaniu poszczególnych Zamówień. Dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji zostaną zapisane a podczas dokonywania zakupów Produktów konieczne będzie jedynie potwierdzanie ich aktualności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub też ich aktualizacja. Ponadto, rejestracja umożliwi Użytkownikowi uczestniczenie w akcjach promocyjnych, w tym otrzymywanie Bonów Rabatowych.

8.4 W każdym momencie możliwe jest usunięcie przez Użytkownika Profilu. Aby usunąć profil użytkownika należy wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w temacie wiadomości wpisując: Usunięcie konta. Profil zostanie niezwłocznie usunięty.

§9 OCHRONA DANYCH ODOBOWYCH

9.1 Administratorem danych osobowych jest firma Kids Style Agnieszka Dąbrowska-Gohari, z siedzibą w Łodzi.

9.2 Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Kupującego w trakcie procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, wysyłki zamówionych Produktów, realizacji obowiązków wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych.

9.3 Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail.

9.4 Dane osobowe klienta są starannie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

9.5 Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania oraz wniesienia żądania ich usunięcia w całości lub w części.

9.6 Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim, za wyłączeniem podmiotów współpracujących ze sklepem w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży np.: dostawcom przesyłek, operatorom płatności elektronicznych.

§10 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

10.1 Sprzedający informuje, że w celu zapewnienia Użytkownikom sprawnego korzystania ze Sklepu, Sprzedający zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

10.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywana i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (to znaczy komputerze, laptopie, tablecie lub smartphonie) podczas gdy są odwiedzane różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczna (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

10.3 Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

10.4 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10.5 Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.

10.6 Poniżej przedstawiamy krótki opis cookies wykorzystywanych przez Sklep wraz z celami, do   których są stosowane:

10.6.1 Cookies do celów identyfikacji i uwierzytelniania
Operator sklepu www.kidsstyle.pl  wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, identyfikacji użytkownika kiedy ten posiada już konto w sklepie, bądź jest zalogowany. Te pliki cookies są niezbędne do dokonania zakupu w naszym sklepie. Bez nich nie będzie działać koszyk zakupów i zarządzanie nim oraz elektroniczna obsługa płatności. W formularzu rejestracji prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy przesyłki i numeru telefonu. Dane te są pobierane i przechowywane wyłącznie w celu przeprowadzenia sprzedaży naszych produktów i dostarczenia przesyłki. Głównym celem cookies jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej.

10.6.2. Cookies do celów pozyskiwania danych statystycznych i analiz sprzedaży
Google Analytics: Te pliki cookies są wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania ze strony www.kidsstyle.pl  przez jej użytkowników. Informacje te służą do przygotowywania raportów oraz pomagają nam zoptymalizować nasz sklep. Pliki te gromadzą anonimowo takie informacje jak liczba użytkowników odwiedzających stronę, strona, z której odwiedzający przeszli na stronę, oraz odwiedzane przez nich zakładki.

10.7 Użytkownicy mogą zablokować zbieranie tych informacji w dowolnym momencie i wyłączyć opcję cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie dostępu do plików cookies, może mieć wpływ na niektóre funkcje na stronie internetowej.

10.8 Odwiedzając stronę internetową www.kidsstyle.pl  Użytkownicy Akceptują politykę prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych lub związane z warunkami polityki prywatności, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.

§11  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2016 roku.

11.2 Regulamin jest dostępny na stronie www.kidsstyle.pl  oraz z wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, przy ul. Nastrojowej 44 lok. 3, 91-496 Łódź.

11.3 W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Użytkownicy posiadający Profil zostaną poinformowani o planowanej zmianie mailowo z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i w przypadku nie zaakceptowania zmiany mogą zrezygnować z posiadania Profilu. Jeżeli dany Użytkownik nie zrezygnuje z posiadania Profilu, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

11.4 Do Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

11.5 Zmiana danych Sprzedającego lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Sprzedającego procedury opisanej w art. 3 powyżej; Sprzedający jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

11.6 W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, zwłaszcza: Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U.Nr 16, poz 93 z póź.zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U.2014 poz. 827), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.  1997 Nr 133 poz. 883).

Pliki do pobrania

Formularz zwrotu towaru
Formularz reklamacyjny